JARDÍ BOTÀNIC

EL JARDÍ BOTÀNIC MOLÍ DEL FOIX,
UN PASSEIG DIDÀCTIC ENTRE LA FLORA PENEDESENCA:

El Jardí Botànic Molí del Foix és un espai on, a més de passejar i gaudir de les plantes que s’hi troben, podem aprendre sobre la nostra comarca i la vegetació que s’hi troba. Per això hi són representades espècies que pertanyen a diferents comunitats vegetals de l’Alt Penedès.
La distribució de les plantes al jardí no respon a un intent de reproduir la vegetació natural de la comarca, en la qual les espècies viuen associades en comunitats (l’alzinar, les pinedes, les brolles i el bosc de ribera), sinó simplement donar una mostra més o menys àmplia de les espècies vegetals que componen algunes d’aquestes comunitats.

RELACIÓ D’ESPÈCIES VEGETALS DEL JARDÍ BOTÀNIC:
Nom català
Nom castellà
(nom científic)