ACTIVITATS ESCOLARS Curs 23-24


 

ACTIVITATS AL MOLÍ DEL FOIX

 

CICLE INFANTIL (I4, I5)

  La sargantana Valèria i el seu jardí

El conte de la sargantana Valèria és el fil conductor de la passejada pel jardí i ens permet conèixer algunes plantes i animals que hi podem trobar: l’olivera, el margalló, la farigola, marietes, formigues, ocells, etc. Finalitzarem l’activitat plantant un plançó en un petit test que cada alumne s’emportarà a casa. 

DURADA: 2 hores.

CONCEPTES CLAU: jardí, olivera, margalló, farigola, animals que poden viure en un jardí (marieta, pugons, sargantana, cargol, cuc de terra, formiga,...).

 OBJECTIUS:

-       Descobrir un espai nou, el jardí del Molí del Foix.

-       Diferenciar la mida i la forma de les plantes.

-       Aplicar el sentit de l’olfacte i el tacte per descobrir noves olors i noves textures.

-       Conèixer la relació entre plantes i animals.

-       Aprendre a plantar un plançó.

-       Aprendre a relacionar-se i a respectar l’entorn natural.

 

CICLE INICIAL (1r i 2n)

Arbre, arbust i liana


L’activitat s’inicia amb la descoberta de les plantes del jardí diferenciant arbres, arbusts i lianes. Mitjançant el joc descobrirem formes diverses de fulles tot aprenent les plantes més comunes dels boscos mediterranis.

 DURADA: 2'5 hores.

CONCEPTES CLAU: jardí, arrel, tronc, tija, fulla, flor, arbre, arbust, liana, formes diferents de fulles (llança, cor, agulla, mà, línia i ovalada).

 OBJECTIUS:

-       Descobrir un espai, el Jardí Botànic del Molí del Foix.

-       Diferenciar arbre, arbust i liana.

-       Reconèixer les parts de les plantes i la seva funció.

-       Identificar fulles de formes diferents.

-       Conèixer algunes espècies vegetals típiques dels boscos mediterranis.

-       Generar una actitud de respecte vers l’entorn natural, aprendre a valorar-lo i a respectar-lo.

  

CICLE MITJÀ (3r i 4t)

 Descobrim el jardí botànic

Mitjançant l’estudi de les diferents formes foliars identificarem algunes de les plantes més comuns dels boscos mediterranis. Treballant en grup descobrirem la diversitat de formes i espècies vegetals així com les seves principals característiques. 

DURADA: 2'5 hores aproximadament


CONCEPTES CLAU: arbre, arbust, liana, formes diferents de fulles (llança, cor, agulla, mà, línia, lobulada, ovada i composta), adaptacions de les plantes al clima mediterrani, parts de la fulla (borró, nervi, pecíol, folíol, limbe, anvers i revers).

 OBJECTIUS:

-       Descobrir un espai, el Jardí Botànic del Molí del Foix.

-       Conèixer espècies vegetals que viuen als boscos mediterranis.

-       Diferenciar tipus de fulles segons la seva forma.

-       Identificar les característiques principals de les plantes dels boscos mediterranis.

-       Despertar l’interès per l’estudi i la conservació del ‘entorn natural.

   

CICLE SUPERIOR (5è i 6è)

La vegetació autòctona

Investigarem les adaptacions de les plantes al clima mediterrani i mitjançant una clau d’identificació senzilla esbrinarem  el nom d’algunes d’elles.

 DURADA: 2'5 hores. 

CONCEPTES CLAU: vegetació autòctona, formes de fulles diferents (llança, cor, agulla, mà, línia, lobulada, ovalada i composta), clau dicotòmica.

 OBJECTIUS:

-       Conèixer algunes de les espècies vegetals que viuen als nostres boscos.

-       Identificar les adaptacions de les plantes al clima mediterrani.

-       Diferenciar tipus de fulles segons la seva forma.

-       Aprendre vocabulari referent a la botànica.

-       Aprendre a utilitzar una clau d’identificació.

-       Despertar l’interès per l’estudi i la conservació de l’entorn natural.
ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

 

passejada pels monjos

Farem un tomb pel centre urbà de la població dels Monjos, visitant algun tram del riu Foix que el travessa i podrem observar la vegetació de ribera que hi creix al voltant. 

DURADA: 1h.


  

plantes aromàtiques

Coneixerem algunes plantes romàtiques que viuen al nostre entorn. Com són, quina olor fan i perquè les podem utilitzar. Seguidament, cada infant podrà fer-se una bosseta d'olor per portar a casa.

DURADA: 1h.visita a la quadra

  

visita al ciarga