DEIXALLERIA MÒBIL

La deixalleria mòbil és un remolc compartimentat destinat a recollir residus diversos que efectua visites periòdiques a diferents punts del municipi, essent un reforç per a la deixalleria fixa i la resta de recollides selectives.

El remolc té un total de vuit compartiments destinats a la recollida de fluorescents i bombetes, olis vegetals, aerosols, residus especials, petits electrodomèstics, petits components informàtics i d’electrònica, piles i bateries.

CALENDARI  I UBICACIONS DE LA DEIXALLERIA MÒBIL:
Per a més informació de la deixalleria fixa:
http://www.santamargaridaielsmonjos.cat/serveis/medi-ambient/residus